14 października 2019 roku w Dniu Edukacji Narodowej Szkoła Kwitnącej Myśli
świętowała podwójnie. Po pierwsze w cudownych promieniach słońca zebrało się całe
grono pedagogiczne. Po drugie odbyło się pasowanie uczniów naszej ciągle jeszcze
nowej szkoły, co było właściwie zasadniczym punktem programu tego pięknego dnia. Byli
widzowie, były kwiaty, był poczęstunek i…jak zwykle ekscytujące warsztaty plastyczne
pani Pauliny! Pogawędki dorosłych i działania artystyczne dzieci były tak miłe i wciągające,
że uroczystość zaplanowana na jedną godzinę, przeciągnęła się do trzech godzin!
Dziękujemy wszystkim przybyłym za tak chętne uczestnictwo w spotkaniu, a
dzieciom w szczególności za zaangażowanie i pięknie wykonane alternatywne zegary!