Listopad rozpoczął się jak zwykle w zadumie… Odwiedziliśmy cmentarz zastanawiając się nad kruchością życia, przypominając sobie tych, którzy odeszli. Patrzyliśmy na groby pojedynczych ludzi, całych rodzin, a także te zbiorowe, symboliczne. Zapaliliśmy znicze. Niech płoną tutaj roztaczając blask również w przestrzeniach dla nas jeszcze niedostępnych…

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, pomnik i na świeżym powietrzuMoże być zdjęciem przedstawiającym na świeżym powietrzu i pomnikMoże być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, pomnik i na świeżym powietrzuMoże być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, pomnik i na świeżym powietrzuMoże być zdjęciem przedstawiającym na świeżym powietrzu i pomnikMoże być zdjęciem przedstawiającym 14 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzuMoże być zdjęciem przedstawiającym dziecko, stoi i na świeżym powietrzuMoże być zdjęciem przedstawiającym kwiatMoże być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i kwiat