Dużo uwagi w naszej alternatywnej szkole poświęcamy zajęciom artystycznym, głównie plastyce. Zajęcia plastyczne wykorzystują swobodną, naturalną ekspresję dziecka, służą rozwojowi postawy twórczej, uczą innowacyjności, kreatywności, fantazjowania, pobudzają wyobraźnię i wreszcie sprzyjają budowaniu odruchów głęboko humanistycznych: wrażliwości na piękno i drugiego człowieka. Bazując na metodzie swobodnej ekspresji wprowadzamy dziecko w tajniki malarstwa, rysunku, rzeźby i grafiki dając podstawy do własnych, twórczych poszukiwań!

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

WARSZTATY TEATRALNE

 

Włączamy do naszego programu pracy szkoły również warsztaty teatralne, aby rozbudzić w dzieciach zainteresowanie teatrem jako formą przestrzeni kulturowej społeczeństwa. Te dodatkowe zajęcia pozwalają nam na rozbudzanie w dzieciach wrażliwości estetycznej i wyobraźni, zachęcać do twórczego myślenia. Działania podejmowane w przyjaznej atmosferze, związane z aktywnością fizyczną i wymagające współpracy w grupie wzmacniały poczucie pewności siebie, uczą przełamywać strach w kontaktach interpersonalnych, udoskonalają,

Czytaj więcej....

co bardzo istotne, umiejętność komunikacji niewerbalnej. Zajęcia teatralne dotyczą też nauki panowania nad głosem, bowiem omawianie podstaw emisji głosu oraz liczne ćwiczenia dykcji istotnie wpływają na pracę nad mową. Udoskonalana jest tym samym również percepcja słuchowa dzieci, prezentowane będą bowiem spektakle teatralne znanych teatrów polskich, a nawet światowych. Uczestnicy zajęć poznają materię teatralną poprzez kontakt z tekstem, kostiumem i rekwizytem teatralnym, będą mieli możliwość odkrywania swoich talentów i predyspozycji. Będą brali udział w zabawach teatralnych oraz małych etiudach aktorskich. Dzięki zajęciom teatralnym poprawiona zostaje również ich koordynacja ruchowa, następuje właściwa stymulacja pamięci oraz poprawienie kompetencji językowych. Ponadto dzieci poszerzą swoją wiedzę z zakresu teatru. Ukierunkowana zostaje także ich naturalna zdolność do improwizacji.

 

W naszej szkole prowadzone są też dodatkowe lekcje języka angielskiego. Aktualnie wielu rodziców przywiązuje dużą wagę do nauki języków obcych, w szczególności angielskiego. Warto się go uczyć. Posługuje się tym językiem ponad miliard ludzi na świecie, dlatego uważany jest za międzynarodowy sposób komunikowania się. Z punktu widzenia rodziców, ważnym argumentem jest to, że w przyszłości dzięki znajomości języka o wiele łatwiej będzie ich dzieciom znaleźć pracę (na dodatek lepiej płatną). Dzieci natomiast lubią uczyć

Czytaj więcej....

się języka angielskiego, ponieważ pojawia się on ciągle w życiu codziennym i jest dobrym źródłem zdobywania informacji. Rozmowy po angielsku kojarzą się też z wyjazdami za granicę, gdzie oczywiście ułatwiają nawiązywanie kontaktu. Nauka angielskiego opiera się w dużym stopniu na zabawie i doświadczaniu. Lekcje prowadzone są w miarę możliwości na zewnątrz budynku.

JĘZYK ANGIELSKI

NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY

 

Dla młodych naukowców też znajdzie się coś dobrego i ciekawego w naszej szkole. Na zajęciach łączących treści z kilku różnych dziedzin tj. informatyka, chemia czy też fizyka – dzieci będą mogły pogłębiać wiedzę z zakresu nauk ścisłych.