Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
SZKOŁA KWITNĄCEJ MYŚLI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
ANDRZEJA NIEGOLEWSKIEGO 5/1,
63-400 Ostrów Wlkp.
Telefon: 693 903 060
mail: szkolakwitnacejmysli@gmail.com

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu realizacji czynności związanych z zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b, a także zabezpieczenia przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit f co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora.
Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie lub przekazania informacji w związku z którym nastąpił kontakt.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane mogą być udostępnione tylko uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z których usług korzystamy (Firma IT, Biuro rachunkowe, dostawca hostingu) oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.