W Szkole Kwitnącej Myśli pracują wysoko wykwalifikowani nauczyciele. Pozwólcie, że opowiemy Wam co nieco o nich samych i o ich pracy 🙂

Katarzyna Jackowiak – w Szkole Kwitnącej Myśli dyrektor, nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego i etyki. Absolwentka m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przez kilka lat intensywnie przygotowywałam się do otwarcia małej alternatywnej szkoły podstawowej w naszym mieście. Ukończyłam kurs dla kierowników oświaty. Podyplomowe studia na kierunku „Zintegrowane nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne”. Wcześniej pracowałam jako nauczycielka języka polskiego (magister filologii polskiej i egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego) i nauczyciel języka angielskiego (licencjat filologii angielskiej i egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego) z kilkunastoletnim stażem. Pracowałam w 10 różnych szkołach. Dzięki temu mogłam przyglądać się pracy różnych placówek, porównywać ich zalety i wady, a także analizować różne sposoby kierowania zespołem pracowników. Najważniejszy jednak zawsze dla mnie był kontakt z uczniami, tworzenie właściwych relacji, które są najlepszą podstawą nauczania. Te relacje dawały mi wiele satysfakcji. Ogólnie jednak sposób funkcjonowania w polskim systemie oświatowym i długofalowe skutki wpływu tego systemu na dzieci i młodzież był powodem pogłębiającej się frustracji. Ostatecznie podjęłam decyzję o rezygnacji z pracy w szkole publicznej. Obecnie w Szkole Kwitnącej Myśli😊 realizuję założenia, cennych moim zdaniem założeń edukacji alternatywnej. Wiedzę na ich temat zdobyłam w czasie wielu lat współpracy z alternatywną szkołą podstawową w Wallmow oraz na kursie dotyczącym nauczania metodami Montessori w Łodzi.
Od 2012 roku pełnię funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjno-Społecznego „re – EWOLUCJA”. Działałam społecznie przez 10 lat jako Katarzyna Lisiak. Ten fragment mojej życiowej aktywności był również źródłem wielu cennych doświadczeń!

Paulina Dobrzyńska – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu w latach 1987-92, dyplom z rzeźby

Od 1999 r. zatrudniona była w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wlkp. na stanowisku nauczyciela plastyki. Tam właśnie realizowała swoje pasje pedagogiczne i zdobyła serca wielu swoich wychowanków (a także ich rodziców:). Wykształciła już niejednego zawodowego plastyka. Całkiem sporo naszych młodych lokalnych artystów wie, kim jest „pani Paulinka”! W latach 2008-2018 prowadziła prywatną pracownię plastyczną „Raszkowska 10”. Potem zaangażowała się w proces tworzenia Szkoły Kwitnącej Myśli. Nasza placówka wiele zyskała dzięki zajęciom plastycznym prowadzonym przez tego doświadczonego pedagoga o niezwykłej wrażliwości. Do dziś Pani Paulina jest z nami całym sercem i wspiera nas, kiedy to tylko jest możliwe.

Mgr Magdalena Gzik uczy w klasach 1-3. Dzieci nazywają ją „Panią Madzią”😊

Pracuje z nimi głównie w oparciu o założenia pedagogiki Marii Montessori. Zachęca dzieci starsze do współpracy z dziećmi młodszymi. Możliwie jest to dzięki utworzeniu grupy mieszanej wiekowo. Na swoich zajęciach z zasady nie używa podręczników ani zeszytów ćwiczeń. Dzięki temu każdego dnia korzysta z innych materiałów. Główne zasoby w sali nauczania wczesnoszkolnego to montessoriańskie pomoce dydaktyczne. Pani Magda na swoich zajęciach wykorzystuje je każdego dnia. Wzbogaca też swój warsztat pracy materiałami własnoręcznie przygotowywanymi w zależności od pojawiającej się tematyki. Pilnuje, aby dzieci zbyt długo nie siedziały przy stolikach. Zachęca je do zmiany miejsca pracy. Przygotowuje stanowiska na podłodze, na dywanikach, w kąciku bibliotecznym lub w ogrodzie.

Bardzo dużą wagę przywiązuje do indywidualizacji nauczania. Dzięki uważnemu obserwowaniu uczniów dostosowuje ćwiczenia do poszczególnych osób. Dzięki temu dzieci nie tylko codziennie uczą się przez doświadczanie, ale także chętnie podejmują działania według swoich możliwości, talentów i zainteresowań. Pani Magda nie stosuje oceniania opartego na rywalizacji takich jak stopnie w skali 1-6 lub A-F. Nie przyznaje odznak, buziek, słoneczek, chmurek ani kropek. W ciągu całego roku szkolnego tak zwany feedback przekazywany jest ustnie zarówno dzieciom, jak i rodzicom. To po prostu aprobata, pochwała lub wskazanie elementów wymagających poprawy. Śródroczne i roczne oceny są opisowe, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Kilkuletnie doświadczenie w pracy wyżej opisanymi metodami przynosi bardzo dobre efekty. Nie bez znaczenia jest też ciągły proces dokształcania, w którym uczestniczy. Oprócz form takich jak lektury, kursy, szkolenia i konferencje, wymienić należy tutaj rozpoczęte studia podyplomowe. To wszystko razem przekłada się na bardzo dobre wyniki pracy. Uczniowie pani Magdy pracują chętnie, systematycznie i efektywnie!

Mgr Elżbieta Kudła jest nauczycielką z kwalifikacjami w kilku różnych zakresach.

Przede wszystkim jako nauczyciel wspomagający wspiera uczniów w ich codziennych wysiłkach. Czyni to zarówno w zakresie nauczania zintegrowanego, jak i z podziałem na poszczególne przedmioty w klasach starszych. Oczywiście korzysta wówczas z różnych pomocy dydaktycznych dostępnych na półkach szkolnych. Często jednak, zwłaszcza w starszych klasach przygotowuje samodzielnie lub z uczniami materiały wspomagające naukę. Przygotowywanie prezentacji na różne tematy jest też lubianą przez uczniów formą przetwarzania zdobywanych informacji.

Jako wychowawca i pedagog potrafi nawiązywać głębokie relacje z wszystkimi uczniami naszej szkoły. Posiada niezwykłą umiejętność uspokojania i łagodzenia konfliktów. Ciągły kontakt z rodzicami pozwala na współpracę, która niezwykle korzystnie wpływa na łączenie działań wychowawczych w szkole i w domu. Niestrudzenie szuka rozwiązań dla sytuacji problematycznych, konsultując się z dyrekcją i innymi pracownikami szkoły. Jest zatem łącznikiem między poszczególnymi grupami społeczności szkolnej. Funkcję tę spełnia bardzo dobrze, z zaangażowaniem i…wielką przyjemnością!

Pani Ela często organizuje wycieczki. Jest to ważny element naszej szkolnej rzeczywistości. Uczniowie odwiedzają ostrowskie galerie, Muzeum Miasta, urzędy, bibliotekę, Komendę Policji i Straży miejskiej, zakłady pracy, park, las itd. Dzięki temu zdobywają wiedzę w terenie, nabywają ogłady kulturalnej, uczestniczą w życiu miasta. Poznają też zawody. Może jakieś stanowisko pracy zachwyci naszego ucznia i ukierunkuje jego działania na przyszłość?! Zatem krótkie wycieczki „na miasto” to stały element naszej szkolnej rzeczywistości. Organizacja wycieczek dotyczy również jedno- lub kilkudniowych wyjazdów. Ich celem jest przede wszystkim integracja, ale dydaktyka też znajduje w nich swoje miejsce.

Mgr Zdzisława Cyfert to doświadczony nauczyciel matematyki i informatyki.

Pani Zdzisława, a częściej Pani Renia jest bardzo spokojna i miła. Dzięki niej nasi starsi uczniowie chętnie (bezstresowo😉) liczą i zajmują się programami komputerowymi. Warto jednak podkreślić, że komputery w naszej szkole służą nam jako narzędzia pracy. Dlatego Pani Renia zachęca uczniów do korzystania z nich w konkretnym celu, do wykonania konkretnych zadań. Wykonanie projektu, przygotowanie prezentacji, tworzenie plików tekstowych często jednak są dla naszych uczniów ciekawą formą nauki w zabawie. Robią to chętnie i dostosowują się do obowiązujących zasad.

Pani Renia prowadzi też zajęcia dodatkowe zatytułowane „Naukowy zawrót głowy”. Podąża wówczas za zainteresowaniami uczniów w zakresie nauk ścisłych. W tym roku wszyscy razem przeprowadzają eksperymenty, przygotowują projekty w różnych programach, wykonują wydruki 3D itd. itp.

Do pracowników naszej placówki należą również nauczyciele zatrudnieni w innych szkołach. Przyjeżdżają do nas wówczas na konkretne godziny w określonym dniu tygodnia. Takie rozwiązanie pozwala nam na zapewnienie uczniom kontaktu ze specjalistami określonych gałęzi nauki przy zachowaniu małej liczby uczniów. Dzięki temu możliwa jest p r a w d z i w a indywidualizacja nauczania!

 Zobacz nas na Youtube: Film 1    Film 2