Prowadzimy ciągły

NABÓR

do naszej, działającej już od 2019 roku,

alternatywnej szkoły podstawowej

w Ostrowie Wielkopolskim.

Rekrutacja do montessoriańskiej Szkoły Podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Szkoła Kwitnącej Myśli

Serdecznie zachęcamy do tego, aby się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem 693 903 060. Chętnie dyskutujemy o najważniejszych
elementach procesu dydaktycznego i ścieżki wychowawczej jaką proponujemy w…

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich dzieci w wieku 7-15 lat.

Dzieci w wieku 7-9 lat zapisujemy do klasy nauczania wczesnoszkolnego – grupa łączona 1-3

lub w ramach nauczania domowego.

Starsze dzieci można zapisać do naszej szkoły w ramach nauczania domowego,

mogą one każdego dnia pracować w szkole w klasie łączonej 4-8.

Alternatywa Szkoły Kwitnącej Myśli wiąże się z odmiennym od systemowego procesem nauczania:

  • bez klasycznego oceniania (głównie oceny opisowe, a w klasach starszych stosować będziemy ocenianie kształtujące),
  • bez podziału na 45-minutowe lekcje (co oznacza brak dzwonków),
  • z całkowicie zindywidualizowanym tokiem nauczania (dostosowanym do potrzeb i tempa rozwoju każdego dziecka),
  • z uwzględnieniem zainteresowań każdego ucznia.

Funkcjonowanie szkoły będzie oparte na zasadach demokratycznych – każdy członek naszej małej społeczności, zarówno uczeń, jaki i nauczyciel,

będzie miał wpływ na organizację pracy szkoły.

Ważne dla nas są również aspekty wychowawcze, dlatego duży nacisk

kładziemy na kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowy styl życia,

dlatego m.in. zajęcia prowadzone będą jak najczęściej na zewnątrz wśród zieleni.

Karta zgłoszenia – pobierz

Ponadto proponujemy wszystkim dzieciom (i nie tylko) udział w zajęciach popołudniowych,

takich jak warsztaty techniczne, sportowe, język angielski, język niemiecki czy też spotkania

pod hasłem

„Naukowy zawrót głowy!”.

ZAPRASZAMY!