Zapoznaj się z ofertą szkoły podstawowej: Szkoła Kwitnącej Myśli 🙂

Szukasz najlepszego miejsca dla swojego dziecka?

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i kameralną atmosferę. Sprawdź nasz cennik i przekonaj się, że stawiamy na edukację w przystępnej cenie.

Inwestuj w przyszłość swojego dziecka – wybierz Szkołę Kwitnącej Myśli !

Pakiet podstawowy:

700 zł./miesiąc

(x10 w ciągu roku szkolnego)

Zajęcia dydaktyczne: 8.00-13.00 od poniedziałku do piątku wg. harmonogramu roku szkolnego

W ramach procesu edukacyjnego:

– realizacja podstawy programowej.

– nauka języka angielskiego,

– korzystanie z szerokiego zasobu pomocy dydaktycznych,

– wdrażanie założeń pedagogiki Marii Montessori,

– część zajęć prowadzona w szkolnym ogrodzie,

– praca uczniów przebiegająca bez ocen i bez dzwonków,

– codzienne spotkania w kręgu umożliwiające integrację, wychowanie w duchu wartości demokratycznych, a także rozwój inteligencji emocjonalnej i kompetencji przyszłości tj. komunikacja i krytyczne myślenie,

– pokrycie kosztów materiałów biurowych i plastycznych,

– roczne ubezpieczenie ucznia.

Zajęcia dydaktyczne: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku wg. harmonogramu roku szkolnego

W ramach procesu edukacyjnego:

– realizacja podstawy programowej.

– nauka dwóch języków obcych,

– korzystanie z szerokiego zasobu pomocy dydaktycznych,

– wdrażanie założeń pedagogiki Marii Montessori,

– część zajęć prowadzona w szkolnym ogrodzie,

– praca uczniów przebiegająca bez ocen i bez dzwonków,

– codzienne spotkania w kręgu umożliwiające integrację, wychowanie w duchu wartości demokratycznych, a także rozwój inteligencji emocjonalnej i kompetencji przyszłości tj. komunikacja i krytyczne myślenie,

– pokrycie kosztów materiałów biurowych i plastycznych,

– roczne ubezpieczenie ucznia,

– zajęcia świetlicowe,

– uczestnictwo w zajęciach dodatkowych popołudniowych w godzinach 14.00-16.00 (każdego dnia tygodnia inna tematyka zajęć, np. sport, technika, nauka, sztuka, język obcy).

Pakiet rozszerzony:

900 zł./miesiąc

(x10 w ciągu roku szkolnego)

Pakiet cząstkowy: 100 zł./miesiąc

Zajęcia dydaktyczne: 14.00-16.00 w wybranym dniu tygodnia.

W ramach procesu edukacyjnego:

– uczestnictwo w grupowych zajęciach dodatkowych popołudniowych w godzinach 14.00-16.00 (każdego dnia tygodnia inna tematyka zajęć, np. sport, technika, nauka, sztuka, język obcy).

Oferta skierowana również do uczniów innych szkół podstawowych.

Zajęcia dydaktyczne: wg. indywidualnych ustaleń.

W ramach procesu edukacyjnego:

– jedna godzina wybranych zajęć tematycznych prowadzonych w grupie mieszanej (np. nauki ścisłe, język obcy, technika, plastyka).

Oferta skierowana również do uczniów innych szkół podstawowych.

Pakiet minimum: 40 zł./godzinę w grupie

Opcja indywidualna: 90 zł./godzinę

Zajęcia dydaktyczne: wg. indywidualnych ustaleń.

W ramach procesu edukacyjnego:

– jedna godzina wybranych zajęć tematycznych prowadzonych z jednym uczniem prze jednego nauczyciela (np. matematyka, język angielski, język niemiecki, nauczanie wczesnoszkolne).

Oferta skierowana do uczniów innych szkół podstawowych.