Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie Wielkopolskim prowadzona na zasadach Montessori z elementami szkół waldorfskich i demokratycznych.

Pozytywne relacje 🙂

Adres:
Szkoła Kwitnącej Myśli
ul. Niegolewskiego 5
63-400 Ostrów Wielkopolski

GSM: 693 903 060
e-mail: szkolakwitnacejmysli@gmail.com

Trwa nabór do Szkoły Podstawowej Montessori w Ostrowie Wielkopolskim.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich dzieci w wieku 7-15 lat.

Dzieci w wieku 7-9 lat przyjmujemy do klasy nauczania wczesnoszkolnego – grupy łączonej 1-3 lub w ramach nauczania domowego.

Starsze dzieci mogą się zapisać do naszej szkoły w ramach nauczania domowego lub pracować w szkole w klasie łączonej 4-8 każdego dnia.

Alternatywa Szkoły Kwitnącej Myśli wiąże się z odmiennym od systemowego procesem nauczania:

  • bez klasycznego oceniania (głównie oceny opisowe, a w klasach starszych stosować będziemy ocenianie kształtujące)
  • bez podziału na 45-minutowe lekcje (co oznacza brak dzwonków)
  • z całkowicie zindywidualizowanym tokiem nauczania (dostosowanym do potrzeb i tempa rozwoju każdego dziecka)
  • z uwzględnieniem zainteresowań każdego ucznia
  • funkcjonowanie szkoły oparte jest na zasadach demokratycznych – każdy członek naszej małej społeczności, zarówno uczeń, jak i nauczyciel, będzie miał wpływ na organizację pracy szkoły.

Ważne dla nas są również aspekty wychowawcze, dlatego duży nacisk kładziemy na kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowy styl życia, dlatego m.in. zajęcia prowadzone są jak najczęściej na zewnątrz wśród zieleni.

Ponadto proponujemy wszystkim dzieciom (i nie tylko) udział w zajęciach popołudniowych, takich jak:

  • warsztaty techniczne
  • zajęcia sportowe
  • język angielski
  • język niemiecki
  • spotkania pod hasłem „Naukowy zawrót głowy!”

Zobacz więcej: