Po niedzielnej przerwie opowiemy wam o zajęciach artystycznych.
W Szkole Kwitnącej Myśli kładziemy szczególny nacisk na wszelkiego rodzaju działalność plastyczną, muzyczną, teatralną. Celem niekoniecznie jest wykształcenie przyszłych artystów. Naszą intencją jest przede wszystkim kształtowanie wyobraźni, rozwijanie kreatywności. Wiele badań psychologicznych potwierdza, że cechy te mają olbrzymi wpływ na jakość i efektywność nauki. Dzięki wyobraźni jesteśmy w stanie zrozumieć trudne zagadnienia oraz wspomóc naszą pamięć przez tworzenie tak zwanych map myślowych. Kreatywność pomaga w rozwiązywaniu wszelkich problemów przygotowując dziecko do przyszłego samodzielnego życia. Właśnie kreatywne myślenie pozwala nam rozwiązywać matematyczne zadania czy też pisać wypracowania.
Staramy się, aby dzieci miały przestrzeń do swoich artystycznych poszukiwań. W naszej pracowni powstają najróżniejsze twory, od wyklejonych kolorowymi znaleziskami kartonów po rzeźby przedstawiające kosmiczne budynki. Ograniczamy do minimum wskazywanie ,,właściwych” sposobów wykonywania powierzonych zadań.
Jeśli chodzi o zajęcia muzyczne, nauczamy podstaw rytmiki i kształcenia słuchu. Pozwalamy także na dźwiękowe ekspresje uczniów w wyznaczonym na to czasie. Posiadamy szeroki zestaw instrumentów etnicznych doskonale dopasowanych do naszych celów. Przy użyciu pięknie brzmiących dzwonków uczymy dzieci gamy i prościutkich melodii.
„Dziś świat potrzebuje twórców, innowatorów, kreatorów”
Angelika Talaga